صفحه اصلی > شیوه زندگی : آموزش آشکار کردن خواسته های خود با قانون ارتعاش در سال 1403

آموزش آشکار کردن خواسته های خود با قانون ارتعاش در سال 1403

آموزش آشکار کردن خواسته های خود با قانون ارتعاش در سال 1403

آموزش آشکار کردن خواسته های خود با قانون ارتعاش در سال 1403

آموزش آشکار کردن خواسته های خود با قانون ارتعاش در سال 1403

قانون ارتعاش و جذب دیگران با انرژی ارتعاشات

قانون ارتعاش یکی از قوانین اولیه جهان هستی است ، در صورتی که بدانید چطور برای خواسته ها و اهدافتان ارتعاش مثبت به کائنات بفرستید ، در مسیر درست برای رسیدن به اهدافتان قرار خواهید گرفت. در این مطلب از ستیکا شما را با قانون جذب آشنا می کنیم. در این مطلب از ستیکا شما را با قانون ارتعاش آشنا می کنیم.

زیر بنای قانون جذب ، قانون ارتعاش است، شما میتوانید با استفاده از قانون ارتعاش به تمام خواسته ها و آرزوهایتان برسید. مهم ترین راز در قانون جذب ، قانون ارتعاش است. ارتعاش به شما کمک میکند تا اهداف و خواسته هایتان را به کائنات و جهان هستی بفرستید.

به زبان ساده تر باید بگوییم که قانون جذب یک قانون ثانویه است و قانون ارتعاش یک قانون اولیه. یکی از دلایلی که باعث می شود نتوانید از قانون جذب استفاده کنید این است که مفهوم اصلی قانون ارتعاش را نمیدانید.

در صورتی که بتوانید افکار و ذهنتان را به طور کامل کنترل کنید و ارتعاشات مثبت در جهت خواسته هایتان به کائنات بفرستید ، میتوانید به خواسته ها و اهدافتان به ساده ترین شکل ممکن برسید.

قانون ارتعاش چیست؟

قانون ارتعاش ، یکی از قوانین اولیه جان هستی است ، در حالی که قانون جذب ، قانون ثانویه محسوب می شود. بر اساس قانون ارتعاش ، ذهن ، فرستنده و گیرنده ارتعاش است یعنی هم می تواند ارتعاش بفرستد و هم میتواند ارتعاش بگیرد.

زمانی که به چیزی فکر میکنید در حال فرستادن ارتعاش به کائنات هستید و کائنات با توجه به ارتعاشی که از ذهنتان دریافت میکند ، شما را در مسیر خواسته ها و آرزوهایتان قرار می دهد و آنها را به شما می رساند. اگر اصول کامل قانون ارتعاش را بدانید و به صورت پیوسته و مداوم فرکانس دلخواهتان را به کائنات ارسال کنید میتوانید به چیزهایی که میخواهید برسید.

باورهای انسان ، براساس افکار و ارتعاشاتی که به کائنات ارسال میکند ، ساخته می شود و زندگیمان را کامل میکند. زمنی که به چیزی فکر میکنید و روی موضوعی متمرکز می شوید ، به صورت ناخودآگاه ارتعاشش را ارسال میکنید ، زمانی که برای یک موضوع ارتعاش زیادی بفرستید ، باورهایتان شکل می گیرد. زمانی که ذهنتان چیزی را باور کند ، به آن می رسید.

آموزش آشکار کردن خواسته های خود با قانون ارتعاش در سال 1403

قانون ارتعاش در قانون جذب

به زبان ساده ، قانون جذب یعنیوقتی به چیزیفکر میکنید ، آنرا وارد زندگیتان می کنید بنابارین به هر موضوعی فکر میکنید در حال جذب آن هستید. زمانی که به بی پولی ، رابطه خراب ، بیکاری و غیره فکر میکنید در حال جذبشان هستید و برعکس زمانی که به پول و ثروت فکر میکنید ، در حال جذب پول و ثروت به زندگیتان هستید.

اگر تا امروز از قانون جذب نتیجه ای نگرفته اید به این معنی است نمیتوانید ارتعاش خواسته و هدفتان را به درستی به کائنات بفرستید. یعنی به صورت ناخودآگاه ارتعاشات منفی به کائنات ارسال میکنید و بر خلاف میلتان ، ناخواسته هایتان وارد زندگیتان می شوند.

قانون ارتعاش در قانون جذب می گوید ، زمانی که شما روی چیزی تمرکز میکنید و فکر میکنید ، در حال فرستادن ارتعاش هستید ، برای استفاده از این قانون شما باید به نکات مثبت و چیزهای مثبتی که احساس خوبی در شما ایجاد میکنند ، توجه کنید ، همین توجه باعث ارسال ارتعاشات مثبت در جهت خواسته هایتان به کائنات می شود.

زمانی که به نکات مثبت خواسته تان فکر کنید و احساساتتان خوب و عالی شود ، یعنی به درستی از قانون ارتعاش استفاده میکنید و در مسیر خواسته هایتان قرار گرفته اید.

زمانی که به  چیزهای منفی فکر میکنید و احساس بد در شما ایجاد می شود یعنی از قانون ارتعاش به درستی استفاده نکرده اید ودر حال جذب چیزهای منفی از سوی کائنات هستید.

بنابراین اگر احساستان بد است ، باید به هر روشی که میتوانید احساس تان را خوب کنید ، مقلا به نکات مثبت زندگیتان بیشتر فکر کنید ، از جملات مثبت استفاده کنید ، قدرت تجسم خلاق و تصویر سازی ذهنی مثبت را به کار بگیرید.

علت نتیجه نگرفتن از قانون ارتعاش

اگر میخواهید بدانید که چرا از قانون ارتعاش نتیجه نمی گیرید ، این است که توقع دارید فقط با یک بار فرستادن ارتعاش خواسته هدفتان ، همه چیز روبراه شود. ولی نکته اینجاست که برای استفاده از قانون ارتعاش باید عادت کنید که هر لحظه ارتعاش خواسته و هدفتان را به کائنات بفرستید.

فرستادن ارتعاش اصلا کار سختی نیست ، شما در هر لحظه در حال فرستادن ارتعاش هستید ، فقط باید این ارتعاشات را هدفمند کنید و همیشه به هدف و احساس خوب رسیدن به خواسته هایتان فکر کنید.

آموزش آشکار کردن خواسته های خود با قانون ارتعاش در سال 1403

راز اصلی قانون ارتعاش برای جذب خواسته ها

برای این که به نتایج شگفت انگیز قانون ارتعاش برسید باید بتوانید همیشه افکارتان را کنترل کنید و همیشه ارتعاشات مثبت درباره خواسته و هدفتان به کائنات بفرستید.

اگر میخواهید به نتیجه فوق العاده و شگفت انگیز قانون ارتعاش برسید ، کافیست که احساستان را خوب نگه دارید و همیشه نهایت  تلاشتان را برای بهتر شدن احساستان به کار بگیرید.

شاه کلید موفقیت قانون ارتعاش ، و جذب خواسته ها ، احساسات است. شما با استفاده از احساسات میتوانید متوجه شوید که دقیقا در حال فرستادن چه ارتعاشی به کائنات هستید .

عامل  اصلی ایجاد احساسات در شما ، افکار و باورهای شماست. احساسات شما دقیقا مانند قطب نما و نقشه عمل میکنند. احساس خوب داشتن به معنی فرستادن ارتعاش مثبت به کائنات و احساس بد داشتن به معنی فرستادن ارتعاش منفی به کائنات است.

اگر به چیزهای منفی و چیزهایی که شما را آزار میدهند و نمیخواهیدشان ، فکر کنید و باورهایی محدود کننده و منفی داشته باشید ، احساستان  بد است.

اگر به خواسته ها و آرزوهاستان توجه کنید و افکار مثبت داشته باشید ، احساس شور و اشتیاق در شما ایجاد خواهد شد و احساستان خوب می شود.

زمانی که شما مطمئن باشید در آینده ثروتمند می شوید و زمانی که باور دارید به اهداف و خواسته هایتان می رسید ، همین باورها به صورت ناخودآگاه در هر لحظه در حال فرستادن ارتعاش به جهان هستی است و خواسته هایتان را به سمت شما جذب میکند.

زمانی که پول میخواهید باید ارتعاش پول و ثروت به کائنات بفرستید تا کائنات پول و ثروت را وارد زندگیتان کند. اگر در حال حاضر شرایط مالی مناسبی ندارید و اجازه دهید احساسات بدتان شما را احاطه کنند یعنی در حال  فرستادن ارتعاش منفی هستید که شما را از رسیدن به پول دور میکند.

شما باید بتوانید در هر لحظه احساستان را خوب نگه دارید تا بتوانید از قانون ارتعاش استفاده کنید و به نتیجه برسید.

روی نکات مثبت و ویژگی های مثبت یا آرزوهایتان تمرکز کنید تا احساس خوبی در شما ایجاد شود.

چطور ارتعاش مثبت بفرستیم

با این که فرستادن ارتعاش مثبت به جهان هستی کار سختی نیست ولی شاید نیاز باشد نمونه هایی را برایتان بیان کنیم تا کمی ذهنتان بازتر شود. روشهای زیادی برای فرستادن ارتعاش مثبت به کائنات وجود دارد.

• صحبت کردن درباره خواسته ها و آرزوها : درباره هر چیزی که میخواهید داشته باشید با دیگران ، صحبت کنید. هنگام حرف زدن ، اگر بتوانید خواسته هایتان را در ذهنتان تصویر سازی کنید و طوری حرف بنزید که انگار به آن چیز میخواهید برسید ، نتیجه بهترین خواهید گرفت.

احساس کردن چیزی که ندارید قوی ترین ارتعاش ممکن را به کائنات می فرستد.

زمانی که تنها هستید هم میتوانید به خواسته تان فکر کنیدو آن را تصویر سازی  کنید. اگر هنگام حرف زدن درباره خواسته هایتان احساس شادی ، شوق و اشتیاق داشتید یعنی در مسیر درستی قرار گرفته اید.

• جملات تاکیدی مثبت : قدرت کلام بسیار زیاد است. یک یاز بهترین روش های برای استفاده از قدرت کلام در قانون ارتعاش ، به کار بردن جملات تاکیدی مثبت است. ازجملات تاکیدی استفاده کنید که حالتان را خوب می کند. مثلا شاید گفتن جمله من یک آهن ربای پول و ثروتم ، احساستان خوب شود ولی با گفتن جمله من هر لحظه ثروتمند تر می شم ، احساس خوبی نداشته باشید.

جملاتی تاکیدی ای که استفاده میکنید باید درباره زمان حال باشد. عبارت خدایا شکرت را به جمله تان اضافه کنید. مثلا ، خدایا شکرت که من آهنربای جذب پول و ثروتم .

این جملات را میتوانید بگویید یا بنویسید ، باید به احساستان توجه کنید و ببیند که احساستان هنگام گفتن بهتر می شود یا نوشتن.

• تصویر سازی ذهنی و تجسم خلاق : یکی از روشهای استفاده از قدرت ذهن برای قانون ارتعاش و جذب خواسته ها ، تخیل ذهنی است.  با تخیل میتوانید قوی ترین ارتعاشات را  به کائنات ارسال کنید. برای ارسال ارتعاش از طریق تخیل بهتر است در جایی آرام بنشینید و در مورد چیزهایی که میخواهید فکر کنید و آنها را به گونه ای در ذهنتان مجسم کنید که احساس خوبی به شما بدهد . به قول ارل نایتینگل ، شما به همان چیزی تبدیل می شوید که اغلب اوقات به آن  فکر می کنید.

• استفاده از سوالات مثبت: یکی از دلایل ایجاد ارتعاشات منفی ، سوالات منفی است که در ذهنتان ایجاد می شود و پاسخشان باعث بروز احساسات منفی می گردد.

برای فرستادن ارتعاشات مثبت میتوانید از سوالات مثبت استفاده کنید مثلا :

چرا من خوشبختم؟ چرا موفق هستم؟ چطور احساس خوب کنم ؟ چطور به آرزویم برسم؟ چطور رابطه ام را خوب کنم ؟

• شکرگزاری کنید : قانون شکرگزاری هم راستا با قانون ارتعاش است ، شکرگزاری از نعمت هایی که دارید باعث می شود ارتعاش نعمتهایتان قوی تر به کائنات ارسال شود. علاوه بر شکرگزاری درباره چیزهایی که دارید میتوانید در باره چیزهایی هم که میخواهید شکرگزاری کنید.

شکرگزاری ، استعداد پذیرش نعمت های خدا در شما را افزایش می دهد. هر زمان بیکار بودید به صورت زبانی یا به صورت نوشتاری در دفتر شکرگزاری خودتان ، بابت نعمتهایی که دارید شکر کنید تا حالتان بهتر شود.

 

 

دیدگاهتان را بنویسید