صفحه اصلی > چهره ها و فضای مجازی : جوون های ایرانی شما بی عرضه نیستند! استوری مختار سائقی

جوون های ایرانی شما بی عرضه نیستند! استوری مختار سائقی

استوری جدید مختار سائقی همه را شکه کرد

جوون های ایرانی شما بی عرضه نیستند! بلکه هم خیلی مرد بودی تو این شرایط کم نیاوردی

این استوری را مخاطب جوانان ایران زمین قراردادند و نوعی ابراز همدردی و حمایت کردند.

دیدگاهتان را بنویسید