صفحه اصلی > فشن : طرح تاتو قلب و مغز + معنی و مفهوم تتو مغز و قلب

طرح تاتو قلب و مغز + معنی و مفهوم تتو مغز و قلب

طرح تاتو قلب و مغز + معنی و مفهوم تتو مغز و قلب

طرح تاتو مغز و قلب + معنی و مفهوم تتو مغز و قلب 

تاتو قلب واقعی معنی تاتو قلب و مغز طرح خام تاتو قلب و مغز تاتو بالانس قلب و مغز تتو تعادل بین مرگ و زندگی 

تتو مغز و قلب
مغز و قلب نماد چی هستند؟
تتو مغز و قلب به دنبال اتحاد ذات هر دو اندام است که برای بدن انسان بسیار مهمه. از این تتو ها برای انتقال اتحاد ذهن و قلب تحت یک طراحی استفاده میشه. یا با ادغام هر دو اندام یا ترکیب آنها برای ایجاد طرحی کاملا متفاوت که مثلا در آن هر دو نیمه به هم متصل شدن.مغز با عقل ، بخش منطقی احساسات ، فکر و حافظه مرتبط هست ، در حالی که قلب همیشه با غیر منطقی ترین تصمیمات مرتبط بوده ، عشق ویا عاشقانه. دو رویکرد کاملا مخالف. افراط و تفریط همدیگر را به خود جلب میکنن و تا حدی این چیزی هست که با تتو مغز و قلب نشان داده میشه. همچنین نباید فراموش کنیم که بخشی از بدن که تتو توی اون تجسم یافته میتونه معنی اون رو تغییر بده .بنابراین ، تتو های مغز و قلب به دنبال نشان دادن نمادین مغز و قلب به طور جداگانه هستن ، اما همچنین با هم ، از آنجا که علاوه بر دو افراطی که این دو عنصر را جذب می کنن ، اونها تمایل دارند تا ترکیب شوند نشان می دهد که فرد خال کوبی شده بدنبال تعادل بین عقل و اشتیاق است. به همین دلیل ، از اونها برای نشان دادن آنها در یک مقیاس استفاده میشه.

طرح تاتو قلب و مغز + معنی و مفهوم تتو مغز و قلب

طرح تاتو قلب و مغز + معنی و مفهوم تتو مغز و قلب

طرح تاتو قلب و مغز + معنی و مفهوم تتو مغز و قلب

طرح تاتو قلب و مغز + معنی و مفهوم تتو مغز و قلب

طرح تاتو قلب و مغز + معنی و مفهوم تتو مغز و قلب

طرح تاتو قلب و مغز + معنی و مفهوم تتو مغز و قلب

طرح تاتو قلب و مغز + معنی و مفهوم تتو مغز و قلب

طرح تاتو قلب و مغز + معنی و مفهوم تتو مغز و قلب

دیدگاهتان را بنویسید