صفحه اصلی > سلامتی : مشکلات شایع بارداری در مردان و علل آن

مشکلات شایع بارداری در مردان و علل آن

مشكلات شایع بارداري در مردان و علل آن

مشکلات شایع بارداری در مردان و علل آن

مشکلات شایع بارداری در مردان و علل آن

انسدادها

درصد کمی از مردان با مشکل انسداد در مجاری دافع خود مواجه اند که مانع رسیدن اسپرم به مایع منی آنها می‌شود. اگر لوله منی یا مجاری بیضوی شما مسدود یا آسیب دیده‌است، مانع رسیدن اسپرم به تخمهای همسر شما می شود. عفونت، جراحت، نقصهای مادرزادی، یا وازکتومی ممکن است باعث این انسدادها باشند.• علایم احتمالی: هیچ

• راه حلهای ممکن: جراحی جهت ترمیم انسداد یا عمل وازکتومی برعکس

• میزان موفقیت: بسته به مشکل و نوع جراحی بکار رفته جهت درمان، از 50 تا 90 درصد مردان بعد از جراحی اسپرم بیشتری در منی خود دارند. حدود 20 تا 65 درصد زوجها توانستند با مقاربت یا روش لقاح مصنوعی آزمایشگاهی (IVF) یا تزریق اینتراسیتوپلاسمی اسپرم (ICSI) بچه‌دار شوند.

 

واریکوسل

واریکوسل (گشادشدن رگها، شبیه واریکوسِ بیضه‌ها) دمای بیضه‌ها را بالا می‌برد که بر تولید اسپرم اثر می‌گذارد.

• علایم احتمالی: هیچ (مشکل حین معاینه بدنی قابل تشخیص است).

• راه حل‌های ممکن: جراحی جهت رفع نقص واریکوسل

• میزان موفقیت: تا 43 درصد مردان قادر به باردار کردن همسر خود طی یک سال بعد از جراحی بودند، و تا 69 درصد طی دو سال.

 

اسپرم نامنظم

اگر اسپرم ندارید یا اسپرمتان کم است، جهندگی اسپرم کم (توانایی فَوران آن) یا شکل اسپرمها غیرعادی است، اسپرمتان به تنهایی قادر به باردار کردن تخمهای همسرتان نخواهد بود.

• علایم احتمالی: هیچ

• راه حل های ممکن: داروهای باروری، تلقیح مصنوعی با اسپرم خودتان به شرطی که تعداد، شکل و جهندگی آن خیلی غیرطبیعی نباشد؛ یا تزریق اینتراسیتوپلاسمی اسپرم (ICSI).

• میزان موفقیت: داروهای بارداری افزایش دهنده تعداد تخمها به همراه روش تلقیح مصنوعی، میزان موفقیت را در هر نوبت به 8 تا 17 درصد می‌رساند. با روش ICSI درصد موفقیت به 30 درصد می‌رسد.

 

حساسیت اسپرمی

ممکن است بدن شما پادتن هایی ترشح کند که اسپرم را از بین می‌برند، که معمولا بعد از وازکتومی، پیچش بیضوی (یعنی وقتی بیضه ها داخل کیسه بیضه پیخ می‌خورند)، عفونت یا تروما اتفاق می‌افتد.

• علایم احتمالی: هیچ

• راه حل های ممکن: تلقیح مصنوعی، تکنولوژی های نوین در درمان ناباروری (ART)، یا تزریق اینتراسیتوپلاسمی اسپرم (ICSI). (داروهای استروئیدی مثل پردینسون هم گاه برای محدود کردن پادتنهای اسپرم استفاده می‌شوند اما پزشکان به خاطر عوارض جانبی انها را توصیه نمی‌کنند).

• میزان موفقیت: داروهای باروری جهت افزایش مقدار تولید تخمها به همراه روش تلقیح مصنوعی، درصد موفقیت را به 8 تا 17 درصد در هر نوبت می‌رسانند. درصد موفقیت با روش ICSI به حدود 30 درصد در هر نوبت می‌رسد.

 

مشکلات غیرقابل توجیه باروری

اگر پزشک نتواند دلیل مشکل بارداری شما را پیدا کند، مورد شما را «مشکل غیرقابل توجیه باروری» تشخیص می‌دهد. بعضی متخصصان فکر می‌کنند سموم محیطی می‌توانند عامل تاثیرگذار باشند اما رابطه مستقیمی بین باروری و این مشکلات هنوز به تاییر نرسیده است.

• علایم احتمالی: هیچ

• راه حل های ممکن: داروهای باروری همراه با روش تلقیح مصنوعی یا تکنولوژی های نوین در درمان ناباروری (ART) مثل لقاح مصنوعی آزمایشگاهی (IVF)

• میزان موفقیت: داروهای باروری جهت افزایش مقدار تولید تخمها همراه با روش تلقیح مصنوعی ، درصد موفقیت را به 8 تا 17 درصد در هر نوبت می‌رسانند. حدود 20 تا 40 درصد در هر نوبت منجر به بارداری با روش IVF می‌شوند. بعد از سه سال درمان، احتمال آن که زوج بچه دار شوند هرسال بین 20 تا 25 درصد کمتر می‌شود.

 

مشکلات بارداری مرکب

یک زوج وقتی دچار مشکلات بارداری مرکب می‌شوند که هم مرد و هم زن مشکل باروری داشته باشند.

• علایم احتمالی: بسته به علل آن متغیر است

• راه حل های ممکن: بسته به علل آن روش درمان متفاوت است

• میزان موفقیت: بسته به علل آن درصد موفقیت متغیر است

دیدگاهتان را بنویسید