صفحه اصلی > فشن : معنی و مفهوم تاتو طرح G>^V

معنی و مفهوم تاتو طرح G>^V

معنی و مفهوم تاتو طرح G>^V

معنی و مفهوم تاتو طرح G>^V
این تتو مینیمالیستی مسیحی به سادگی به معنی این است: ” خدا از پستی و بلندی بزرگ تر است.”این تتو بدن پرمعنا و در عین حال ساده به عنوان یک یادآور قدرتمند برای هر انسان یکتا پرست عمل می کند و توانایی خداوند را در گذراندن آنها از هر قله و هر دره ای است!
چون درخواستش زیاد بود،بازم گذاشتم.

معنی و مفهوم تاتو طرح G>^V

معنی و مفهوم تاتو طرح G>^V

معنی و مفهوم تاتو طرح G>^V

معنی و مفهوم تاتو طرح G>^V

دیدگاهتان را بنویسید