صفحه اصلی > حوادث : تاریخ زمان و مکان تشییع جنازه شهید استوار دوم حسین سردشتی

تاریخ زمان و مکان تشییع جنازه شهید استوار دوم حسین سردشتی

تاریخ زمان و مکان تشییع جنازه شهید استوار دوم حسین سردشتی

تاریخ زمان و مکان تشییع جنازه شهید استوار دوم حسین سردشتی

متاسفانه طی حمله تروریست ها استوار دوم حسین سردشتی به مقایم نایل شهادت رسیدند

تاریخ زمان و مکان تشییع جنازه شهید استوار دوم حسین سردشتی

تاریخ زمان و مکان تشییع جنازه شهید استوار دوم حسین سردشتی تا دقایقی دیگر از همین صفحه سایت اطلاع رسانی خواهد شد

دیدگاهتان را بنویسید