صفحه اصلی > شیوه زندگی : خودت رو دوست داشته باش

خودت رو دوست داشته باش

عاشق خود بودن یعنی چه؟ خیلی از مردم حقیقتا خودشان را دوست ندارند. آن ها همیشه درباره خودشان افکار منفی دارند و در مورد آن حرف می زنند. آن ها حس می کنند گناهکار هستند. شما سعی کن به خودت حس بد نداشته باشید. هیچ کس بدون عیب نیست و امکان دارد اشتباه کند. خداوند همه چیز را درباره شما می داند و همچنان عاشقتان است. تو باید متوجه شوی و یاد بگیری چطور به خودت عشق بورزی و خودت را قبول کنی. عاشق خودت باش و عشق بدون شرط و بی پایان خداوند را درک کن خداوند می خواهد ما از خودمان تصویری سالم و مثبت داشته باشیم، آن را مانند ثروتی با ارزش ببینیم و احساس خوب به آن داشته باشیم. با وجود اشتباهات و کمبود هایمان، خدا ما را دوست دارد. او ما را اشرف مخلوقات می داند و همیشه ما را تغییر می دهد، کمک‌ می کند بیشتر مانند خودش بشویم. در نهایت باید یاد بگیریم خودمان و اشتباهاتمان را در کنار هم دوست بداریم. می توانی اعتماد به نفس داشته باشی و بدانی که خداوند بی چون و چرا تو را دوست دارد. عشق او مربوط به ذات توست نه رفتارهایت. او تو را خاص آفریده است، هیچ وقت، هیچ فردی مانند تو نبوده است و نخواهد بود و او به تو مانند شاهکاری خاص نگاه می کند! پس خودت را دوست بدار و عاشق خودت باش! عاشق خودت باش,اول عاشق خودت باش ,عاشق خود بودن یعنی چه چرا باید عاشق خودمان باشیم برای دوست داشتن بیشتر خود و عاشق خود شدن این کارها ر ا انجام بدهید: - خودپذیری برای رسیدن به دوست داشتن خود - خود را تشویق کنید تا دوست داشتن خود را تقویت کنید - مدیتیشن و ذهن آگاهی و تاثیر آن بر دوست داشتن خود - مراقب خودگویی باشید تا به دوست داشتن خود برسید - خودتان را ببخشید تا به دوست داشتن خود برسید - نه گفتن را یاد بگیرید - به دنبال تایید گرفتن از دیگران نباشید - زمانی را به انجام کار مورد علاقه خود بدهید پیشنهاد ویژه خرید فالور,فالوور,خرید لایکهرکاری میکنی پیجت بالا نمیاد ودیده نمیشه؟!راه حلش اینجاستمد و پوشاک,زیور آلات ، طلا وجواهر (سنگ های قیمتی،گردنبند، گوشواره ، دستبند و..)به راحتی میتونی کم کم طلا پس انداز کنی*کلیک کندرمان بیش فعالی,گفتار درمانی,درمان شب ادراریدرمان تضمینی اختلالات کودکان، بدون دارو عاشق خودت باش,اول عاشق خودت باش ,عاشق خود بودن یعنی چه عاشق خود بودن یعنی چه - مطالعه داشته باشید - با هر کسی دوست نشوید - در صورت نیاز از یک مربی کمک بگیرید - برنامه ریزی داشته و مسولیت پذیر باشید - مشخص کردن ارزش‌های خود - باور کردن توانایی‌های خود - ورزش کردن و رژیم غذایی سالم - مهارت های زندگی کردن را بیاموزید - شکر گذار باشید

خودت رو دوست داشته باش

عاشق خود بودن یعنی چه؟ خیلی از مردم حقیقتا خودشان را دوست ندارند. آن ها همیشه درباره خودشان افکار منفی دارند و در مورد آن حرف می زنند. آن ها حس می کنند گناهکار هستند. شما سعی کن به خودت حس بد نداشته باشید. هیچ کس بدون عیب نیست و امکان دارد اشتباه کند. خداوند همه چیز را درباره شما می داند و همچنان عاشقتان است. تو باید متوجه شوی و یاد بگیری چطور به خودت عشق بورزی و خودت را قبول کنی. عاشق خودت باش و عشق بدون شرط و بی پایان خداوند را درک کن خداوند می خواهد ما از خودمان تصویری سالم و مثبت داشته باشیم، آن را مانند ثروتی با ارزش ببینیم و احساس خوب به آن داشته باشیم. با وجود اشتباهات و کمبود هایمان، خدا ما را دوست دارد. او ما را اشرف مخلوقات می داند و همیشه ما را تغییر می دهد، کمک‌ می کند بیشتر مانند خودش بشویم. در نهایت باید یاد بگیریم خودمان و اشتباهاتمان را در کنار هم دوست بداریم. می توانی اعتماد به نفس داشته باشی و بدانی که خداوند بی چون و چرا تو را دوست دارد. عشق او مربوط به ذات توست نه رفتارهایت. او تو را خاص آفریده است، هیچ وقت، هیچ فردی مانند تو نبوده است و نخواهد بود و او به تو مانند شاهکاری خاص نگاه می کند! پس خودت را دوست بدار و عاشق خودت باش! عاشق خودت باش,اول عاشق خودت باش ,عاشق خود بودن یعنی چه چرا باید عاشق خودمان باشیم برای دوست داشتن بیشتر خود و عاشق خود شدن این کارها ر ا انجام بدهید: - خودپذیری برای رسیدن به دوست داشتن خود - خود را تشویق کنید تا دوست داشتن خود را تقویت کنید - مدیتیشن و ذهن آگاهی و تاثیر آن بر دوست داشتن خود - مراقب خودگویی باشید تا به دوست داشتن خود برسید - خودتان را ببخشید تا به دوست داشتن خود برسید - نه گفتن را یاد بگیرید - به دنبال تایید گرفتن از دیگران نباشید - زمانی را به انجام کار مورد علاقه خود بدهید پیشنهاد ویژه خرید فالور,فالوور,خرید لایکهرکاری میکنی پیجت بالا نمیاد ودیده نمیشه؟!راه حلش اینجاستمد و پوشاک,زیور آلات ، طلا وجواهر (سنگ های قیمتی،گردنبند، گوشواره ، دستبند و..)به راحتی میتونی کم کم طلا پس انداز کنی*کلیک کندرمان بیش فعالی,گفتار درمانی,درمان شب ادراریدرمان تضمینی اختلالات کودکان، بدون دارو عاشق خودت باش,اول عاشق خودت باش ,عاشق خود بودن یعنی چه عاشق خود بودن یعنی چه - مطالعه داشته باشید - با هر کسی دوست نشوید - در صورت نیاز از یک مربی کمک بگیرید - برنامه ریزی داشته و مسولیت پذیر باشید - مشخص کردن ارزش‌های خود - باور کردن توانایی‌های خود - ورزش کردن و رژیم غذایی سالم - مهارت های زندگی کردن را بیاموزید - شکر گذار باشید

عاشق خود بودن یعنی چه؟

خیلی از مردم حقیقتا خودشان را دوست ندارند. آن ها همیشه درباره خودشان افکار منفی دارند و در مورد آن حرف می زنند. آن ها حس می کنند گناهکار هستند. شما سعی کن به خودت حس بد نداشته باشید. هیچ کس بدون عیب نیست و امکان دارد اشتباه کند. خداوند همه چیز را درباره شما می داند و همچنان عاشقتان است. تو باید متوجه شوی و یاد بگیری چطور به خودت عشق بورزی و خودت را قبول کنی.

عاشق خودت باش و عشق بدون شرط و بی پایان خداوند را درک کن

خداوند می خواهد ما  از خودمان تصویری سالم و مثبت داشته باشیم، آن را مانند ثروتی با ارزش ببینیم و احساس خوب به آن داشته باشیم. با وجود اشتباهات و کمبود هایمان، خدا ما را دوست دارد. او ما را اشرف مخلوقات می داند و همیشه ما را تغییر می دهد، کمک‌ می کند بیشتر مانند خودش بشویم.

در نهایت باید یاد بگیریم خودمان و اشتباهاتمان را در کنار هم دوست بداریم. می توانی اعتماد به نفس داشته باشی و بدانی که خداوند بی چون و چرا تو را دوست دارد. عشق او مربوط به ذات توست نه رفتارهایت. او تو را خاص آفریده است، هیچ وقت، هیچ فردی مانند تو نبوده است و نخواهد بود و او به تو مانند شاهکاری خاص نگاه می کند! پس خودت را دوست بدار و  عاشق خودت باش!

 

عاشق خود بودن یعنی چه؟ خیلی از مردم حقیقتا خودشان را دوست ندارند. آن ها همیشه درباره خودشان افکار منفی دارند و در مورد آن حرف می زنند. آن ها حس می کنند گناهکار هستند. شما سعی کن به خودت حس بد نداشته باشید. هیچ کس بدون عیب نیست و امکان دارد اشتباه کند. خداوند همه چیز را درباره شما می داند و همچنان عاشقتان است. تو باید متوجه شوی و یاد بگیری چطور به خودت عشق بورزی و خودت را قبول کنی. عاشق خودت باش و عشق بدون شرط و بی پایان خداوند را درک کن خداوند می خواهد ما از خودمان تصویری سالم و مثبت داشته باشیم، آن را مانند ثروتی با ارزش ببینیم و احساس خوب به آن داشته باشیم. با وجود اشتباهات و کمبود هایمان، خدا ما را دوست دارد. او ما را اشرف مخلوقات می داند و همیشه ما را تغییر می دهد، کمک‌ می کند بیشتر مانند خودش بشویم. در نهایت باید یاد بگیریم خودمان و اشتباهاتمان را در کنار هم دوست بداریم. می توانی اعتماد به نفس داشته باشی و بدانی که خداوند بی چون و چرا تو را دوست دارد. عشق او مربوط به ذات توست نه رفتارهایت. او تو را خاص آفریده است، هیچ وقت، هیچ فردی مانند تو نبوده است و نخواهد بود و او به تو مانند شاهکاری خاص نگاه می کند! پس خودت را دوست بدار و عاشق خودت باش! عاشق خودت باش,اول عاشق خودت باش ,عاشق خود بودن یعنی چه چرا باید عاشق خودمان باشیم برای دوست داشتن بیشتر خود و عاشق خود شدن این کارها ر ا انجام بدهید: - خودپذیری برای رسیدن به دوست داشتن خود - خود را تشویق کنید تا دوست داشتن خود را تقویت کنید - مدیتیشن و ذهن آگاهی و تاثیر آن بر دوست داشتن خود - مراقب خودگویی باشید تا به دوست داشتن خود برسید - خودتان را ببخشید تا به دوست داشتن خود برسید - نه گفتن را یاد بگیرید - به دنبال تایید گرفتن از دیگران نباشید - زمانی را به انجام کار مورد علاقه خود بدهید پیشنهاد ویژه خرید فالور,فالوور,خرید لایکهرکاری میکنی پیجت بالا نمیاد ودیده نمیشه؟!راه حلش اینجاستمد و پوشاک,زیور آلات ، طلا وجواهر (سنگ های قیمتی،گردنبند، گوشواره ، دستبند و..)به راحتی میتونی کم کم طلا پس انداز کنی*کلیک کندرمان بیش فعالی,گفتار درمانی,درمان شب ادراریدرمان تضمینی اختلالات کودکان، بدون دارو عاشق خودت باش,اول عاشق خودت باش ,عاشق خود بودن یعنی چه عاشق خود بودن یعنی چه - مطالعه داشته باشید - با هر کسی دوست نشوید - در صورت نیاز از یک مربی کمک بگیرید - برنامه ریزی داشته و مسولیت پذیر باشید - مشخص کردن ارزش‌های خود - باور کردن توانایی‌های خود - ورزش کردن و رژیم غذایی سالم - مهارت های زندگی کردن را بیاموزید - شکر گذار باشید

برای دوست داشتن بیشتر خود و عاشق خود شدن این کارها ر ا انجام بدهید:

– خودپذیری برای رسیدن به دوست داشتن خود

– خود را تشویق کنید تا دوست داشتن خود را تقویت کنید

– مدیتیشن و ذهن آگاهی و تاثیر آن بر دوست داشتن خود

– مراقب خودگویی باشید تا به دوست داشتن خود برسید

– خودتان را ببخشید تا به دوست داشتن خود برسید

– نه گفتن را یاد بگیرید

– به دنبال تایید گرفتن از دیگران نباشید

– زمانی را به انجام کار مورد علاقه خود بدهید

عاشق خود بودن یعنی چه

– مطالعه داشته باشید

– با هر کسی دوست نشوید

– در صورت نیاز از یک مربی کمک بگیرید

– برنامه ریزی داشته و مسولیت پذیر باشید

– مشخص کردن ارزش‌های خود

– باور کردن توانایی‌های خود

– ورزش کردن و رژیم غذایی سالم

– مهارت های زندگی کردن را بیاموزید

– شکر گذار باشید

مطالب مرتبط :

درمان خستگی و خواب آلودگی بعدازظهر در سرکار

درمان خستگی و خواب آلودگی بعدازظهر در سرکار اگر شما هم کارمند…

۲۳ دی ۱۴۰۲

10 تکنیک برای کنترل خشم

10 تکنیک برای کنترل خشم براي اينکه بتوانيد عصبانيت خود را کنترل…

۱۶ دی ۱۴۰۲

افزایش انرژی روزانه با تغییر سبک زندگی

افزایش انرژی روزانه با تغییر سبک زندگی   چه موقع انرژي شما…

۱۵ دی ۱۴۰۲

علت خود زشت پنداری افراد

علت خود زشت پنداری افراد آيا فکر مي کنيد صورت زشتي نسبت…

۱۴ دی ۱۴۰۲

عادت های نادرست عروس ها در دوران نامزدی

عادت های نادرست عروس ها در دوران نامزدی شاید جزو عروس هایی…

۱۲ دی ۱۴۰۲

۵ راهکار برای لذت بردن هنگام افسردگی

5 راهکار که می‌تواند به شما هنگام افسردگی کمک کند. 1- از…

اختلالات رفتاری در نوجوانان / عوامل اختلالات رفتاری را بشناسید

اختلالات رفتاری در نوجوانان والدین باید بتوانند رفتارهای معمول و مورد انتظار…

۷ دی ۱۴۰۲

علل دروغگویی | 5 دلیل دروغگویی در کودکان

علل دروغگویی در کودکان 1- ضعف شخصیت و مورد تحقیر واقع شدن…

۷ دی ۱۴۰۲

دیدگاهتان را بنویسید