صفحه اصلی > عمومی : داستان گرگعلی اینستا + قضیه و ماجرای کامل رقص گرگعلی میم

داستان گرگعلی اینستا + قضیه و ماجرای کامل رقص گرگعلی میم

داستان گرگعلی اینستا + قضیه و ماجرای کامل رقص گرگعلی میم

داستان گرگعلی اینستا + قضیه و ماجرای کامل رقص گرگعلی میم

در این پست از سایت ستیکا میخواهیم داستان میم گرگعلی را برایتان تعریف کنیم که رقص و راه رفتن او با آهنگ مخصوصش معروف شده است .

گرگعلی یک پسر 11 ساله ای بود که برای انجام کاری که مادرش سفارش کرده بود به بیرون رفته بود از قضای او یک گرگ علی را گاز میگیرد و علی تبدیل به گرگ میشود موقع برگشتن به خانه علی در را میزند ولی مادر وقتی میبیند یک گرگ پشت در است در را باز نمیکند و به علی می گوید که علی یک رقص معروف داشت اگر بتواند آن رقص را انجام دهد در را باز میکند علی شروع به رقص میکند که در این حین پدرش از راه میرسد و میبیند که یک گرگ پشت در است و با تفنگ شکاری خود علی را موقع رقص هدف قرار میدهد

.

متن آهنگ معروف گرگعلی اینستا :

komm tanzen

ich will nicht

komm trinken

ich will nicht

دیدگاهتان را بنویسید