صفحه اصلی > فضای مجازی : علت بسته شدن پیج مرام میرحسینی مهمان برنامه بلایند دیت وینی

علت بسته شدن پیج مرام میرحسینی مهمان برنامه بلایند دیت وینی

علت بسته شدن پیج مرام میرحسینی مهمان برنامه بلایند دیت وینی

علت بسته شدن پیج مرام میرحسینی مهمان برنامه بلایند دیت وینی

پیج مرام (یکی از مهمان های برنامه بلایند دیت) هم توسط مقام قضایی بسته شد

علت اینکار شرکت در برنامه ناهنجار بلایند دیت بود که توسط پلیس فتا پیج او بسته شد

با تشکر از پلیس فتا بابت نظارت بر محتوای فضای مجازی

علت بسته شدن پیج مرام میرحسینی مهمان برنامه بلایند دیت وینی

علت بسته شدن پیج مرام میرحسینی مهمان برنامه بلایند دیت وینی

دیدگاهتان را بنویسید