صفحه اصلی > چهره ها : عکس جانسو توسان جدید بازیگر ترکیه

عکس جانسو توسان جدید بازیگر ترکیه

عکس جانسو توسان جدید بازیگر ترکیه

عکس جانسو توسان جدید بازیگر ترکیه

جایی گفته “حرف‌های بزرگ نمیزنم اما من و ارکان همیشه دوست داشتیم فقط یک فرزند داشته باشیم و به داشتن فرزند دوم فکر نمیکنیم

عکس جانسو توسان جدید بازیگر ترکیه

عکس جانسو توسان جدید بازیگر ترکیه

 

دیدگاهتان را بنویسید