صفحه اصلی > چهره ها : عکس سرنای ساریکایا جدید

عکس سرنای ساریکایا جدید

عکس سرنای ساریکایا جدید

جایی گفته “تصویربرداری‌های مجله را دوست دارم؛ چون هر لباسی که میپوشم، هر رفتارم، باعث میشه که زن‌های مختلف درونم رو کشف کنم. اینکه یک نقشی رو ایفا کنم و زنی که باید برای اون پروژه باشم رو پیدا کنم، دوست دارم. خودم رو اونجوری که خودم عادت دارم ببینم نه، بلکه از چشم دیگران دیدن رو دوست دارم”😌👀

عکس سرنای ساریکایا جدید

عکس سرنای ساریکایا جدید

دیدگاهتان را بنویسید