صفحه اصلی > چهره ها : عکس سرهات تئومن جدید

عکس سرهات تئومن جدید

عکس سرهات تئومن جدید

عکس سرهات تئومن جدید

جایی گفته “چیزی نیست که بگم آرزوم اینه. آیا خیلی خوشبختم و زندگیم عالیه؟ البته که نه! به اندازه‌ی همه، منم مشکلاتی دارم. اما من از زندگیم، از سرهاتی که هستم، از شخصیتم، از کم و زیادش راضی هستم”😌🩵⚡️

عکس سرهات تئومن جدید

عکس سرهات تئومن جدید

دیدگاهتان را بنویسید