صفحه اصلی > عمومی : لحظه تحویل سال 1403 چه ساعتی است ؟

لحظه تحویل سال 1403 چه ساعتی است ؟

لحظه تحویل سال 1403

لحظه تحویل سال 1403 چه ساعتی است ؟

لحظه تحویل سال 1403
در مورد موضوع مهم سال 1403 چه ساعتی است و سال 1403 چه ساعتی تحویل میشود، هم باید بدانید که لحظه تحویل سال 1403 شمسی به ساعت ایران برابر است با ساعت شش و 36 دقیقه بامداد روز چهار شنبه 1 فروردین 1403 شمسی، برابر با 20 مارس (مارچ) 2024 میلادی و 9 رمضان 1445 قمری.

باتوجه به ساعت لحظه ی تحویل سال که قبل از 12 ظهر است، روز چهارشنبه برابر با اول فروردین یا نوروز است.

دیدگاهتان را بنویسید