صفحه اصلی > سلامتی : کاهش درد قائدگی با استفاده از زنجبی

کاهش درد قائدگی با استفاده از زنجبی

کاهش درد قائدگی با استفاده از زنجبیل

کاهش درد قائدگی با استفاده از زنجبیل

به خانمهایی که دچار دردهای قاعدگی بسیار شدید هستند ، توصیه می کنیم از این گیاه بخورند.

زنجبیل در بهبود درد دیسمنوره (قاعدگی دردناک) مانند اسید فولیک و ایبوپروفن عمل می کند.

کاهش درد قائدگی با استفاده از زنجبیل

میزان اثر بخشی کپسول زنجبیل با داروهای شناخته شده در درمان دیسمنوره، مفنامیک اسید و ایبوپروفن توسط پژوهشگر دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی و جمعی از همکارانش انجام شده است.

یافته ها حاکی از آن بود که بهبود شدت دیسمنوره اولیه در سه گروه زنجبیل (64 درصد)، ایبوپروفن (66 درصد) و مفنامیک اسید (58 درصد) تفاوت آماری معنی داری نداشت.

دیدگاهتان را بنویسید