صفحه اصلی > عمومی : کد آهنگ پیشواز سرود ملی افغانستان ایرانسل و همراه اول

کد آهنگ پیشواز سرود ملی افغانستان ایرانسل و همراه اول

آهنگ پیشواز سرود ملی افغانستان

کد آهنگ پیشواز سرود ملی افغانستان ایرانسل و همراه اول

کد آهنگ پیشواز سرود کشور افغانستان برای سیم کارت های ایرانسل و همراه اول

آهنگ پیشواز سرود ملی افغانستان

ایرانسل در لیست آهنگ های پیشواز خود سرود ملی افغانستان را قرار داده است. اکنون مهاجران افغانستانی با استفاده از کد آوای انتظار سرود ملی و ارسال آن به سامانه پیامکی 7575، فرایند فعال سازی را می توانند تکمیل کنند. اما کد پیشواز سرود ملی افغانستان در اپراتور ایرانسل 001995 است.

همراه اول نیز مانند ایرانسل، سرود ملی افغانستان را در لیست آوای های انتظار خود قرار داده است. دوستداران کشور افغانستان و مهاجران ساکن ایران، می توانند کد پیشواز سرود ملی را به سامانه 8989 ارسال کنند تا فرایند فعال سازی این آهنگ پیشواز را تکمیل کنند. کد آوای انتظار سرود ملی افغانستان در اپراتور همراه اول، 71253 است.

دیدگاهتان را بنویسید